Research grants

Bröstcancerförbundet


Balazs Acs –  “Artificial Intelligence to Improve Diagnostics and Prognostication in Breast Cancer ‐ Artificiell intelligens för att förbättra diagnostik och prognostisering vid bröstcancer”, 420 000kr (2021)

Johan Hartman – “Att förutse återfall och förbättra överlevnad i HER2‐ positiv bröstcancer”, 540 000kr (2021)


960 000 SEK

MedtechLabs


(co-PI Kevin Smith) “BCAIND – breast cancer imaging by AI”  (2020-2025)


20 000 000 SEK

Cancerfonden


“Functional drug profiling in breast cancer” (2018-2020)


2 400 000 SEK

Cancerfonden


Junior Clinical Investigator Award, 2016-2022)


5 500 000 SEK

Swedish Society for Medical Research


“Etableringsstöd till yngre forskare” (2017-2020)


5 500 000 SEK

Radiumhemmets forskningsfonder


Patient-derived organotypic cell cultures for improved therapy prediction” (2018-2020)


1 200 000 SEK

and (2015-2017)

750 000 SEK

Swedish Breast Cancer Association


(1-year project grants 2018, 2019 and 2020)


1 100 000 SEK

Swedish Research Council


CIIR- Center for interdiciplinary immunooncology research” PI – Jens Lagergren (2020-2024)


Totally: 24 000 000 SEK

Swedish Foundation for Strategic Research


“Storskalig maskinginlärning för single cell revolutionen” main PI Jens Lagergren (2017-2022)


28 000 000 SEK

Copyright by Hartman Lab. All rights reserved.