Blog

CLASSIC LIST

logo-svfp07.jpg
08/Oct/2020

Published at: https://www.svfp.se/20201008_fran_foreningsmotet_201006

Från Föreningsmötet 20.10.06
Årets Föreningsmöte hölls för första gången via Zoom – med varierande tekniska med- och motgångar. Vårmötet 2021 annonserades och de föreslagna stadgeändringarna och en ny styrelse röstades igenom. Läs mer nedan

Ny styrelse

Under Föreningsmötet kunde den nya styrelsen som egentligen skulle ha tillträtt vid det inställda Vårmötet i maj röstas igenom. Därmed lämnade Irina Alafuzoff, Anna Porwit, Sandra Wessman, Mensur Dzabic och Mats Ehinger efter flera års hedervärda insatser sina platser och styrelsen har nu följande sammansättning:

Cristian Ortiz-Villalon – ordförande
Emilia Andersson – vice ordf och kassör
Johan Hartmann – vetenskaplig sekreterare
Gunilla Rask – webredaktör
Zdenek Rohan – medlemsregisteransvarig
Carl-Johan Hyltse – ST-representant
Margareta Lirvall – ledamot
Pedro Farrajota Neves da Silva – ledamot
Thomas Sollie – ledamot

Adjungerade till styrelsen är liksom tidigare:
Christina Kåbjörn Gustafsson – ordf Svensk Förening för Klinisk Cytologi samt KVAST-samordnare
Anders Edsjö – ordf. arbetsgruppen för molekylärpatologi
Nelly Penagos Tafur – ordf. utbildningskommittén
Anna Bodén – ordf. arbetsgruppen för digital patologi
Carlos Fernandez Moro – ordf. arbetsgruppen för SNOMED CT/synoptisk rapportering

Vårmötet 2021
Vårmötet nösta år kommer att hållas 19-21:a maj och det är Stockholm som arrangerar. Planen är att hålla ett fysiskt möte men förebredelser görs även för att kunna omvandla det till ett digitalt möte om så krävs. Temat kommer att vara artificiell intelligens, lungpatologi och bröstpatologi.

Medlemmar , stadgar och SLS
Antalet medlemmar växer stadigt och vi är nu 359 patologer och ST-läkare i patologi i föreningen. Medlemsavgiften kommer från och med nästa år att höjas till 400 kr efter att ha varit oförändrad det senaste decenniet, detta mest på grund av att vår nya status som medlemsförening i SLS medför att vi ska betala 70 kr/medlem för att alla vårda medlemmar ska vara medlemmar i SLS. De tidigare föreslagna stadgeändringarna röstades igenom och uppdaterade stadgar kommer inom kort att läggas ut på hemsidan.

Övrigt
Anders Edsjö rapporterade kring GMS-arbetet och Stefan Dubois presenterade arbetet med synoptiska svarsmallar och SNOMED-CT. För detaljer, var god se protokollet från föreningsmötet eller styrelsemötet som inom kort läggs upp på hemsidan. (Föreningen -> protokoll)

Tack till alla som deltog, vi ser fram emot ett nytt givande år med arbete för patologin och för våra medlemmar!


Johan_Hartman-lab-39_3-1024x768.jpg
19/Dec/2019


Published at: https://www.medtechlabs.se/nyheter/medtechlabs-ska-utveckla-banbrytande-behandling-och-diagnos-genom-ai-och-bioelektronisk-medicin-1.947506

Two new research programmes focusing on AI and bioelectronic medicine, for application in the areas of breast cancer and inflammatory disease, respectively, have been adopted at MedTechLabs. The research is expected to start in January 2020.

In June 2019, MedTechLabs opened a call for a second research area within the centre. The newly appointed Centre Director Peta Sjölander says that both programmes live up to MedTechLab’s focus:

“Research at the centre should be able to achieve breakthroughs in the respective areas and provide results that can benefit healthcare already within five years. The programmes are therefore based on established research.”

The first new programme uses AI and machine learning to radically increase the accuracy of breast cancer imaging diagnostics. Associate Professor and clinician Johan Hartman, researcher at KI, and Associate Professor Kevin Smith, researcher at KTH and SciLifeLab, will lead this programme, which also involves other researchers from KI and KTH. The programme will use decoded data from all patients diagnosed with breast cancer through mammography in the Stockholm region during the period 2005 and 2019.

“This important research programme is possible only through Sweden’s unique access to comprehensive and quality-assured patient data”, says Peta Sjölander.

Every year, approximately 1 500 women die from breast cancer in Sweden, and more and more cases are being detected. At the same time, relative mortality from the disease has decreased. Peta Sjölander believes that the research programme will contribute to a faster and better diagnosis and thus the opportunity to cure more patients and detect cancer earlier throughout the course of the disease.

The second new programme aims for the monitoring and stimulation of the vagus nerve with short electrical pulses, known as bioelectronic medicine, in order to treat inflammatory conditions. The programme is run by Associate Professor Peder Olofsson, researcher at KI and Henrik Hult, Professor at KTH, together with additional researchers from their universities. The programme will also employ doctoral students and researchers at the beginning of their careers.

“To our knowledge, the programme is the first in Europe to implement bioelectronic medicine clinically for the treatment of inflammatory disease in a patient-friendly environment,” says Peta Sjölander.

All research programmes at MedTechLabs are jointly led by a researcher from KTH and one from KI. The operations are mainly conducted in the new research building at the Karolinska University Hospital, BioClinicum in Solna, which has access to advanced medical emergency care, a prerequisite when applying techniques and treatment to patients.

Both programmes are expected to start in January 2020.

MedTechLabs is an interdisciplinary centre for patient-centered research that will contribute to the development of medical technology that is important for the challenges of healthcare. The centre is run by KTH, Karolinska Institutet and the Stockholm Region.

For more information, please contact:

Peta Sjölander, peta.sjolander@medtechlabs.se, 070-771 48 80Copyright by Hartman Lab. All rights reserved.