Research Grants

Bröstcancerförbundet 960 000 kr

Balazs Acs –  “Artificial Intelligence to Improve Diagnostics and Prognostication in Breast Cancer ‐ Artificiell intelligens för att förbättra diagnostik och prognostisering vid bröstcancer”, 420 000kr (2021)

Johan Hartman – “Att förutse återfall och förbättra överlevnad i HER2‐ positiv bröstcancer”, 540 000kr (2021)

MedTechLabs 20 000 000 kr

(co-PI Kevin Smith) “BCAIND – breast cancer imaging by AI”   (2020-2025)

Cancerfonden 2 400 000 kr

“Functional drug profiling in breast cancer” (2018-2020)

Swedish Society for Medical Research 5 500 000 kr

Junior Clinical Investigator Award, 2016-2022)

Radiumhemmets forskningsfonder 5 500 000 kr

“Etableringsstöd till yngre forskare” (2017-2020)

Swedish Breast Cancer Association 1 950 000 kr

”Patient-derived organotypic cell cultures for improved therapy prediction” 

(2018-2020) 1 200 000 kr

(2015-2017) 750 000 kr

Swedish Research Council 1 100 000 kr

(1-year project grants 2018, 2019 and 2020)

Swedish Foundation for Strategic Research 24 000 000 kr

“CIIR- Center for interdiciplinary immunooncology research” PI – Jens Lagergren (2020-2024)

 Swedish Foundation for Strategic Research 28 000 000 kr

“Storskalig maskininlärning för single cell revolutionen” main PI Jens Lagergren (2017-2022) 

Scroll to Top